เชียงรายเปิดงานเทศกาลอาหารชนเผ่า และอาหารฮาลาล

10

2

 

เวลา 19.30 น.วันที่ 7 ม.ค.58 ที่บริเวณลานสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารชนเผ่า และอาหารฮาลาล โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการจัดงานกาล่าดินเนอร์ ด้วย สำหรับบรรยากาศภาบยในงานมีการออกร้านอาหารชนเผ่าของชาวเขาในจังหวัดเชียงราย และการออกร้านของอาหารฮาลาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการส่งเสริมอาหารที่สะอาดปลอดภัย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยชมรมร้านอาหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันจัดงาน เทศกาลอาหารเชียงรายขึ้น ในระหว่างวันที่ 6 – 9 ม.ค. 58 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของสมาชิกชมรมฯ ผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนผู้บริโภคทั่วไป และส่งเสริม พัฒนาสถานประกอบการทุกขนาดให้ได้มาตรฐาน ด้านสุขาภิบาล ประชาชนมีโอกาสเลือกบริโภคอาหารจากร้านอาหารที่หลากหลายชนิด ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยเน้นที่ “อาหารต้องสะอาด รสชาติ ต้องอร่อย” ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหารตามแนวคิด “นำครัวไทย สู่ครัวโลก” และที่สำคัญคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย นำรายได้มาสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.