ปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงค์ธรรมเชียงราย เน้นให้ช่วยเหลือประชาชน

7

IMG_4348

วันที่ 15 ม.ค.58 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของศุนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดเชียงราย โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายทวี สุทธิถนอม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับ ซึ่งการมาตรวจเยี่ยมนครั้งนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ และการให้การช่วเหลือผู้ที่ได้รับควมเดือนร้อนในเรื่องต่างๆ ที่มาร้อนเรียนกำศูนย์ดำรงค์ธรรม

โดยศูนย์ดำรงค์ธรรม แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนงานรับเรื่องร้องทุกข์ ส่วนบริการข้อมูลข่าวสาร และส่วนงานบริการประชาชน ซึ่งในห้วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดเชียงราย ได้รับเรื่องร้องเรียนมากถึง 241 เรื่อง โดยส่วนใหญ่แล้ว เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการปัญหาทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ปัญหาการจัดการด้านที่ดิน ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

โดยนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ดำรงค์ธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง เน้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน คลี่คลายปัญหาของประชาชนตามนโยบายของ ฯพณฯ ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมีที่พึ่ง และรัฐเอกจะช่วยแนะนำและหาทางออกให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.