ปปส.ร่วมประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเข้มสกัดกั้นยาเสพติด

4
วันที่ 16 ม.ค.58 ที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต​ เลขาธิการ ป.ป.ส. ร่วมได้หารือร่วมกับตัวแทนเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจาก 3 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ประเทศ จีน ลาว และเมียนมา โดยมี น.อ.ภานุ รัตนนันทวาที ผบ.นรข.เขตเชียงราย บรรยายสรุปผลการดำเนินการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในแม่น้ำโขง
จากนั้นได้คณะลงเรือที่ท่ารือเชียงแสน 1 เพื่อสำรวจเส้นทางลำเลียงยาเสพในแม่น้ำโขง พร้อมกับการสาธิตการตรวจค้นค้นเรือต้องสงสัยที่มาในรูปแบบของเรือขนสินค้า ของหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยในแม่น้ำโขง หรือ นรข. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับประเทศกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงว่าประเทศไทยจะไม่ยอมยาเสพติดเล็ดลอดเข้าตามเส้นทางการลำเลียงทางแม่น้ำโขงได้
นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต​ เลขาธิการ ป.ป.ส.ได้กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาตามแม่น้ำโขง เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ ซึ่งที่ผ่านมามีการจับกุมได้บ่อยครั้งในจังหวัดที่อยู่ตามชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งในแม่น้ำโขงถือเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ต้องมีการตรวจตราร่วมกันระหว่างประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อร่วมกันป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.