นครเชียงราย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

11

TOM_6806

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนอาเซียน เพื่อพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นมาตรฐานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน พร้อมทั้งศึกษาดูงานในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.