วันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม. ) ประจำปี ๒๕๕๘

13

TOM_8132

 

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมสัมพันธ์วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ แก่อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.)  ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.