ประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘

9

20150330115816J59j

 

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีนางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมกันกำหนดประเด็จหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผยยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งการรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาคมและชุมชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.