ปล่อยพันธุ์ปลา ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา

9

DSC_8855

 

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับสโมสรไลออน์นครเชียงราย  ประมงจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมี นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา เพื่อแสดงการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นการถวายความจงรักภัคดี และถวายเป็นราชกุศล ณ สวนสาธารณะหนองปึ๋ง ชุมชนหนองปึ๋ง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.