ตม.เชียงราย เสริมเขี้ยวเล็บ หลักสูตร ตม.อเมริกา

14
26496
วันที่่ 15 พ.ค.58 ที่โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติกรีสอร์ท แม่สาย พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกังวาลย์กุล ผกก.ตม.เชียงราย ได้จัดโครงารอบรมความรู้การตรวจสอบหนังสือเดินทางของสหรัฐอเมริกา โดยได้รับความร่วมมือจากสถานกงศุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายอีไลจาห์ ลอว์เรนซ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันการปลอมแปลงระดับภูมิภาค พร้อมกับวิทยากรจากสำงานตรวจคนเข้าเมือง สหรัฐอเมริกามาบรรยายให้ความรู้และเพิ่มทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย จำนวน 65 นาย
พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกังวาลย์กุล ผกก.ตม.เชียงราย กล่าวว่า การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในการตรวจสอบนังสือเดินทางให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก อันเป็นการสร้างบุคลากรแบบมืออาชีพ รวมถึงเป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรระหว่างประเทศ และเพื่อสร้างองค์กรที่ได้มาตราฐานมีความเป็นสากล เปนการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเตรียมพร้อมการพัฒนาอำเภอแม่สายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในปี 2559 หลังจากที่ได้อบรมแล้ว อีไลจาห์ ลอว์เรนซ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันการปลอมแปลงระดับภูมิภาค ได้นำคณะวิทยากร ตรวจเยี่ยมและศึกษาการตรวจคนเข้าเมืองของเจ้าห้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ที่ด่านพรมแดน ไทย – เมียนมา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.