ร้องจว.ขอปัจฉิมฯแนวเวนคืนถนนเลี่ยงเมืองเชียงรายใหม่

17

1432628687463

ที่ศาลากลาง จ.เชียงราย ได้มีกลุ่มชาวบ้านจากหมู่บ้านใหม่ บ้านน้ำลัด และบ้านป่าตึง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย นำโดยนายสมารัฐ มหาปิยศิลป์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เดินทางไปยื่นหนังสือเพื่อร้องขอความเป็นธรรมจากนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เพื่อขอให้มีการจัดรับฟังคามคิดเห็นของประชาชนกรณีที่กรมทางหลวงชนบทมีโครงการจะก่อสร้างถนนสาย ง 16 แนวใหม่) ผังเมืองรวมเชียงราย ซึ่งเป็นถนนเลี่ยงเมืองหรือบายพาสสายใหม่ของ จ.เชียงราย ที่แยกออกไปจากถนนพหลโยธินที่แออัดโดยจะตัดผ่านตั้งแต่ ต.ริมกก อ.เมือง ไปทาง ต.ท่าสุด อ.เมือง ซึ่งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยหนังสือร้องขอความเป็นธรรมมีเนื้อหาว่าทางโครงการก่อสรางมีกำหนดจัดรับฟังความเห็นปัจฉิมนิเทศโครงการเมื่อวันที่ 8 พ.ค.ที่ผ่านมา แต่ผู้ร้องทุกข์ครั้งนี้เห็นว่าการดำเนินการมีความบกพร่องและไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมจรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพราะโครงการถนนสาย ง 16 ดังกล่าวเป็นแนวใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในแนว ง 16 สายเดิมตามที่ผังเมืองรวมเชียงรายได้ประกาศมาก่อนหน้านี้ และเมื่อกลายเป็นถนนสายใหม่จึงควรจัดรับฟังความคิดเห็นให้ครบถ้วนรอบถ้วนจากประชาชนที่มีส่วนได้เสียเสียก่อน แต่ปรากฎว่าพวกตนซึ่งมีบ้านและที่ดินในแนวถนนสายใหม่ดังกล่าวไม่ทราบว่ามีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจึงไม่มีโอกาสเข้าร่วม ขณะเดียวกันพบผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจำนวนหนึ่งที่พึ่งทราบเรื่องจึงพึ่งไปประชุมดังกล่าว
หนังสือรองเรียนแจ้งอีกว่าเมื่อได้สอบถามเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งว่ามีรายชื่อและที่อยู่ของเจ้าของบ้านที่อยู่ในแนวที่ดินโครงการไม่ครบถ้วนด้วยซึ่งเป็นเหตุทำให้มีการออกหนังสือเชิญให้เข้าร่วมประชุมไม่ครบถ้วน นอกจากนี้เมื่อถึงเวลาประชุมก็เกิดปัญหาว่าผู้เข้าร่วมประชุมไม่ทราบชัดเจนว่าพวกตนมีบ้านและที่ดินในแนวเวนคืนเพื่อก่อสร้างโครงการหรือไม่ด้วย ที่สำคัญในการประชุมไม่ได้แจ้งถึงผลกระทบที่จะเกิดกับผู้มีส่วนได้เสียและแนวทางเยียวยาด้วย ทั้งนี้ทางจังหวัดจัดให้ทางศูนย์ดำรงค์ธรรม จ.เชียงราย ได้รับเรื่องจากผู้ร้องทำให้กลุ่มผู้ร้องแยกย้ายกันกลับ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.