มอบเงินอุดหนุนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๘

13

DSC_5884

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีมอบเงินอุดหนุนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อให้ประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภัคดี สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยการขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนเกาะทอง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.