นศ.เทคโนโลยีการอาหาร มฟล.ยอดเยี่ยม ส่งผลิตภัณฑ์จากข้าวเหนียวเชียงรายเข้าประกวดงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร รับรางวัลชมเชย

21
pic1
ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล และ ดร.จิรัฎฐ์ ศิริเมืองมูล อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาของตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประกอบด้วย นางสาวกชกร คำวัง นางสาวพรชนก แสนสุข นางสาววรรณนิกา บัวจำ และ นางสาววรารินทร์ บัวลอย ที่ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 7 “Food Innovation Contest 2015” ภายใต้แนวคิด Innovation of OTOP of Healthy and Tasty Food Products for AEC รอบชิงชนะเลิศ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษาได้ใช้ชื่อทีมว่า ทีมละมุนละไม ได้ส่งผลิตภัณฑ์ Zeed Square (ข้าวเหนียวไข่ตุ๋นต้มยำ) เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ และได้รับรางวัลชมเชย จากทีมที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 38 ทีมจากทั่วประเทศ
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานของนักศึกษา Zeed Square เป็นผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานที่มีส่วนประกอบหลักคือข้าวและไข่ แนวความคิคของผลิตภัณฑ์คือ การนำข้าวเหนียว กข 6 มานึ่งรวมกับข้าวเหนียวก่ำ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดเชียงราย ราดหน้าด้วยไข่ที่ปรุงรสด้วยต้มยำกุ้งที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย และนำส่วนผสมไปนึ่ง ซึ่งสามารถช่วยให้คงคุณค่าทางโภชนาการ ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โดยวิธีการแช่แข็ง ก่อนบริโภคนำไปอุ่นด้วยไมโครเวฟ
อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม กล่าวว่า โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวนี้ เป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนาความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ให้มีความกล้าที่จะแสดงออกทางด้านแนวความคิดผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ ที่สามารถนำไปผลิตได้จริงและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคตได้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.