มฟล.เปิดเทอมแล้วพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 เกือบ 4,000 คน นิมีนักศึกษาบกพร่องทางสายตาสอบเข้าเรียนได้เป็นครั้งแรก

13
นักศึกษาใหม่58
รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า มฟล.เริ่มจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา 2558 แล้ว พร้อมนักศึกษาใหม่ จำนวน 3,842 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรับตรงหรือแอดมิชชั่น  โดยเดินทางมาจากทั่วประเทศ จากทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ใหญ่มาจากภาคเหนือ รองลงไปเป็นกรุงเทพและปริมณฑล และที่กระจายอยู่ในปริมาณเท่าๆกันจาก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยสำนักวิชาที่มีปริมาณนักศึกษาใหม่เข้าเรียนมากที่สุดคือ นิติศาสตร์ จำนวน 422 คน รองลงมา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 262 คน ทั้งยังมีหลักสูตรที่ได้รับความสนใจอีกหลายหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นการจัดการท่องเที่ยวหรือการจัดการธุรกิจการบิน รวมถึงหลักสูตรที่เปิดใหม่เพื่อรองรับกระแสโลกไร้พรมแดนต่างๆ อย่างจีนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจากต่างชาติอีกจำนวนกว่า 500 คน ส่วนใหญ่เดินทางมาจากจีนและเมียนมา และส่วนใหญ่ให้ความสนใจเข้าเรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทั้งนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติจะต้องพักอาศัยในหอพักภายในมหาวิทยาลัยตลอด 1 ปีการศึกษา เพื่อร่วมกิจกรรมและเริ่มชีวิตนักศึกษาหลังจากนี้เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมที่นักศึกษารุ่นพี่ได้เตรียมไว้มากมายเพื่อตอนรับน้องใหม่อย่างอบอุ่น ไม่ว่าปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติหรือกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่เชื่อมสายใยแดง-ทอง
อธิการบดี มฟล. กล่าวต่อว่า ในปีการศึกษา 2558 นี้ มฟล. มีความยินดีที่ได้ต้อนรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางสายตาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนใน มฟล. ได้เป็นครั้งแรก คือ นางสาวนันทพร ก้อนรัมย์ โดยเลือกเรียนในสาขาวิชาการสอนภาษาจีน สำนักวิชาจีนวิทยา ซึ่งทางสำนักวิชาและส่วนพัฒนานักศึกษาได้เตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาดังกล่าว ทั้งในส่วนของการเรียนและการอยู่อาศัยร่วมกันนักศึกษาปี 1ด้วยกัน ทั้งได้จัดให้เพื่อนนักศึกษาทำหน้าที่ บั๊ดดี้ ดูแลตลอด 4 ปี

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.