เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

8

CRM_3290

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘  นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ข้าราชการ ประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่แม่ตัวอย่างในด้านต่างๆ จำนวน ๗๐ คน และมอบของขวัญแก่แม่ดีเด่น ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.