มฟล. ร่วมอาสาสมัครนานาชาติ มอบแว่นสายตาเด็กพิเศษ  นักเรียนนักศึกษาชาวเชียงรายรับแว่นสายตาฟรี 4,500 คน

15

 IMG_0326

           เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ มูลนิธิมอบสายตาเป็นของขวัญในประเทศไทย, มูลนิธิวันไซท์ (OneSight) สหรัฐอเมริกา, สถาบันวิทยาการตลาดทุน และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัด โครงการมอบแว่นสายตา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมอบแว่นตาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงราย จำนวน 4,500 คน โดยเฉพาะเด็กพิเศษและผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตได้ยากลำบากหากขาดแว่นสายตา ซึ่งเป็นการระดมทีมจักษุแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดประกอบแว่นตา ซึ่งล้วนเป็นอาสาสมัครที่เดินทางมาจากทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา เม็กซิโก ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยได้ทำการตรวจสุขภาพตาและตัดประกอบแว่นให้เหมาะกับแต่ละคนทั้งแว่นสายตา แว่นอ่านหนังสือ และแว่นกันแดด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทำให้สามารถใช้สายตาดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

           รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า การเดินทางมาของอาสาสมัครจาก 11 ประเทศทั่วโลกนั้น ทำให้ชาวเชียงรายหลายคนได้มีโอกาสมองเห็นโลกได้สวยงามขึ้น และความเกื้อหนุนของมูลนิธิวันไซท์ และมูลนิธิมอบสายตาเป็นของขวัญฯ ทำให้คน 4,500 คนมีความสุขขึ้น

          “เป็นความยินดีที่ได้ร่วมมือกับเพื่อนใหม่ทุกคน และหวังจะได้ร่วมมือกันในโอกาสต่อไป เพราะ มฟล. ก็เป็นสถาบันที่มีความทุ่มเทกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ การร่วมมือกันจะทำให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ และช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้น เชื่อมั่นว่ามีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างความสุขให้กับผู้คน” รศ.ดร.วันชัย กล่าว

           ด้าน ธัญนันท์ สุขประเสริฐ คุณครูจากโรงเรียนเชียงรายประชานุกูล นำเด็กนักเรียน 47 คน เข้ามารับการตรวจวัดสายตาในโครงการนี้ และได้กล่าวว่า เด็กเหล่านี้ล้วนเป็นเด็กพิเศษ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง แต่หลายคนมีปัญหาด้านสายตาทำให้เขาทำกิจกรรมต่างๆ ได้ลำบาก โดยเฉพาะเด็กดาวน์ซินโดรมที่มีสายตาผิดปกติแทบทุกคน ถ้าหากไม่มีแว่นสายตาก็จะมองอะไรแทบไม่เห็น ดังนั้นโครงการมอบแว่นสายตานี้จึงเป็นประโยชน์ต่อเด็กพิเศษอย่างมาก นอกจากช่วยให้เขาดูแลตัวเองได้ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยให้คุณครูสามารถส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเพิ่มพัฒนาการของเด็กๆ ได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

           โครงการมอบแว่นสายตาฯ จะดำเนินการมอบแว่นตาในจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 15-25 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 4,500 คน เป็นนักเรียนนักศึกษาอายุระหว่าง 10-18 ปี จำนวน 3,916 คน และกลุ่มหมายที่เป็นบุคคลทั่วไป จำนวน 584 คน โดยมีนักศึกษา มฟล. เป็นล่ามอาสมัครแปลภาษาให้กับทีมงานจากนานาชาติและผู้มาขอรับบริการ ทั้งนี้ทางโครงการได้จัดกิจกรรมในประเทศไทยมาแล้วหลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ บุรีรัมย์ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี สุรินทร์ ฉะเชิงเทรา พะเยา นครราชสีมา และร้อยเอ็ด ได้มอบแว่นตาไปแล้วกว่า 5 แสนราย โดยความร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิวันไซท์ (One Sight) จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากทั่วโลก ลงพื้นที่ในเขตชนบทของไทยเพื่อทำการตรวจสุขภาพตา พร้อมทั้งตัดประกอบแว่นสายตาให้กับพี่น้องประชาชนผู้ด้อยโอกาส ได้ใช้แว่นตาที่มีคุณภาพดี เพื่อมองโลกได้ชัดเจนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.