โรงเรียนเชียงรายเข้มตรวมือเท้าปากในเด็กป้องกันแพร่ระบาด 

7
2 (1)
หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปาก จนทำให้มีเด็กเสียชีวิตอีกครั้งโดยคาดว่าเป็นสายพันธุ์ “เอนเทอโรไวรัส (EV) 71” ที่มีโอกาสพบได้น้อยมาก ซึ่งความรุนแรงของเชื่อดังกล่าวจะทำให้เด็กเล็กที่ติดเชื้อมีอาการทรุดหนักรวดเร็ว และเสียชีวิตในที่สุด ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้ที่เฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด และพบว่ามีผู้ป่วยซึ่งเป็นเด็กส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคมือเท้าปากนับพันคนติดอันดับยอดผู้ป่วยสะสมอันดับ 3 ของระเทศไทย รองจากจังหวัดน่าน พะเยา จึงได้มีการสั่งการเป็นพิเศษไปยังศูนย์เด็กเล็กทั่วจังหวัดเชียงรายในการใช้มาตรการดูแลความสะอาดของศูนย์ ให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องเล่นต่างๆ  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาโรงเรียน
นางพิมพร คำลือ ครูผู้สอนโรงเรียนมารีย์รักษ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคมือเท้าเปื่อยที่ระบาดในขณะนี้ ทางโรงเรียนได้ทำการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยได้มีการตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนระดับ อนุบาล 1 – 3 ที่มี 497 คน ด้วยการตรวจดูมือ ช่องปาก ถ้าหากพบว่าตัวร้อนมีไข้ก็จะทำการประสานผู้ปกครองให้ได้รับตัวกลับไปพักผ่อน หรือพบแพทย์ เพื่อเป็นการป้องการแพร่กระจายไปสู่เด็กนักเรียนคนอื่น ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้มีการฝึกอบรมบุคลากรและนักเรียนให้ทราบถึงวิธีการการทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามเครื่องใช้ต่างๆ อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องเล่น ราวบันได   อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนก็ได้มีการสอนให้กับเด็กนักเรียนถึงเรื่องของดูแลสุขอนามัย ต้องทำความสะอาดร่างกายอย่างถูกวิธี เช่นการล้างมือ ล้างเท้า ก่อนรับประทานอาหาร โดยทางโรงเรียนได้รณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือปากเท้าด้วยการแจกคู่มือให้กับทางผู้ปกครองในการรักษาสุขภาพและทำความสะอาดภายในครัวเรือน เพื่อเป็นการป้องกันโรคมือเท้าเปื่อยที่อาจจะเกิดการระบาด

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.