ทน.เชียงรายจัดโครงการชุมชนน่าอยู่ เรียนรู้เรื่องขยะ

9

1

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการชุมชนน่าอยู่ เรียนรู้เรื่องขยะ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบองค์ความรู้ด้านขยะ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดการขยะอย่างถูกวิธี และถูกต้อง นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และสังคม ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.