นครเชียงรายจัดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๙

5

201604041226478QR5

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครเชียงรายจัดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีท่านเจ้าคุณพระรัตนมุณี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายประธานฝ่ายสงฆ์ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล  ร่วมขริบผมและถวายผ้าไตร  ให้เด็กที่จะเข้าบรรพชาเป็นสามเณรจำนวน ๑๓๗ รูป  เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาส เรียนรู้ และได้ศึกษาพระธรรมวินัย ประพฤติปฏิบัติธรรม ให้มีพุทธิปัญญา  ณ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.