เทศบาลนครเชียงราย ประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมจัดกิจกรรม”ปลูกป่าสร้างคน”

0

DSC_6175

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดหัวปลากั้ง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พล.ต.พิศาล นาคผจญ ผบ.มทบ.๓๗ ประธานฝ่ายฆราวาส นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมจัดกิจกรรม”ปลูกป่าสร้างคน” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง และนำพื้นสาธารณะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ณ ศูนย์ฝึกวิชาทหาร จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.