เชียงรายจัดโอลิมปิคคนร่วมเดิน-วิ่งนับหมื่น ข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 ไทย-ลาว

35

S__62661025

เช้าวันนี้ (26 มิ.ย.) ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 อำเภอเชียงของ-ห้วยทราย จังวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Olympic Day 2016เชื่อมสัมพันธ์ 3 ประเทศ ลาว เวียดนาม และไทย ระยะทาง 15 กิโลเมตร โดยมี พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ท่านคำพัน เผยยะวงศ์ เจ้าแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว กล่าวต้อนรับ ท่านบัวลาน สิริปัญญา ประธาน คกก.โอลิมปิคแห่ง สปป.ลาว

และท่านสี ดัก ทู หน.สำนักงาน คกก.โอลิมปิคแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กล่าวถึงการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง และนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวขอบคุณทั้ง 3 ประเทศ ที่มาร่วมจัดกิจกรรม Olympic Day 2016 ที่จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นประธานในการปล่อยขบวนเดิน วิ่ง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 10,000 คน

ปัจจุบันมีประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกโอลิมปิคสากลจำนวน 205 ประเทศ ซึ่งตามปกติจะมีกิจกรรมเดินวิ่งทุกวันที่ 23 มิ.ย.แต่ประเทศสมาชิกสามารถจัดกิจกรรมก่อนและหลัง 7 วันได้ ดังนั้นในปีนี้ประเทศไทยจึงได้หารือกับ สปป.ลาว และประเทศเวียดนาม จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อร่วมกันเดินวิ่งครบทั้ง 3 ประเทศ มีกำหนดเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 05.50 น.ของวันที่ 26 มิ.ย.นี้ จากบริเวณด่านพรมแดน อ.เชียงของ ผ่านสะพานแม่น้ำโขงเข้าไปยังเมืองห้วยทราย เป็นระยะทางเดินประมาณ 5กิโลเมตร และวิ่งระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโอลิมปิคสากลแล้วยังเพื่อความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทย สปป.ลาว และเวียดนาม โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับมอบเสื้อโอลิมปิคสีฟ้า ประกาศนียบัตรที่ลงนามโดยประกาศคณะกรรมการโอลิมปิคสากลด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.