โตโยต้า-มฟล.มอบทุนนร.-นศ.เหนือต่อเนื่อง

13

3

วันที่ 16 ก.ย.59 ที่หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย นำคณะกรรมการมูลนิธิมอบทุนการศึกษาตามโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล.และ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว ผอ.โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ นำคณะนักศึกษาและนักเรียนในโครงการเข้าร่วมรับมอบทุนจำนวน 543 คน โดยนักศึกษาและนักเรียนทั้งหมดได้รับการคัดเลือกจากโครงการว่าเป็นเยาวชนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดโอกาส ดังนั้นทางมูลนิธิจึงได้ร่วมกับ มฟล.ให้การสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกาาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองรวมทั้งให้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วย
รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่าการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือดังกล่าวโดยมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพราะการให้การสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนของชาติถือว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ทาง มฟล.ได้เห็นความสำคัญจึงได้ร่วมกับมูลนิธิจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในลักษณะนี้จนเป็นประเพณีปฏิบัติ ซึ่งนอกจากทุนการศึกษาที่มอบนี้แล้วโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เยาวชนได้เป็นคนดีและความสามารถของชาติต่อไปอีกด้วย
ด้าน ดร.วิลาวัณฑ์ กล่าวว่าสำหรับในปีนี้มีเยาวชนที่เข้ารับทุนแบ่งเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 320 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 203 ทุนๆ ละ 5,000 บาท และทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา มฟล.จำนวน 20 ทุนๆ ละ 25,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 3,115,000 บาท นอกจากทุนการศึกษาแล้วโครงการได้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยสำนักศิลปศาสตร์ มฟล.มีการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับทุนได้เตรียมตัวก่อนสอบวัดผลมาตรฐานสำหรับนักเรียนเพื่อจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการสร้างเสริมเติบความรู้สู่น้องซึ่งเป็นการพัฒนาด้านภาษาไทย เป็นต้น.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.