ต้อนรับ นางโดนิก้า พอตตี้ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย

10

5

 

วันที่ ๕  ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้การต้อนรับ นางโดนิก้า พอตตี้ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย และนายณอน ฟรีลา เลขานุการโท (ฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ) จากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงรายเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองเชียงราย ภายหลังจากที่เทศบาลนครเชียงรายได้ดำเนินโครงการร่วมกับทางมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้เป็นการเดินทางมาครั้งแรกของเอกอัครราชทูตแคนาดาและได้พูดคุยเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลนครเชียงรายในการพัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะการศึกษาและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้การสนับสนุนเงินทุนงบประมาณจากกองทุนต่างๆ ของประเทศแคนาดาให้กับเทศบาลนครเชียงรายในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโครงการต่างๆ ของเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.