นครเชียงราย ร่วมรณรงค์แบบ Big Cleaning Day จังหวัดเชียงราย เพื่อต้อนรับฤดูการท่องเที่ยว

7

20

 

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทนง  ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับมอบหมายจากนายวันชัย จงสุธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมรณรงค์แบบ Big Cleaning Day จังหวัดเชียงราย เพื่อต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และร่วมรณรงค์สร้างวินัยให้กับคนในจังหวัดเชียงรายในการรักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางและการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเป็นการลดขยะ เพิ่มการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ณ ถนนธนาลัย จังหวัดเชียบราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.