เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงาน เทศกาลอาหารเชียงราย นครเชียงราย นครแห่งชา กาแฟ ประจำปี ๒๕๖๐

14

6-2

 

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. เทศบาลนครเชียงราย จัดงานเทศกาลอาหารเชียงราย นครเชียงราย นครแห่งชา กาแฟ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหาร ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารให้ประชาชนมีโอกาสเลือกบริโภคอาหารจากร้านอาหารที่หลากหลายชนิด ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยเน้นที่ “อาหารต้องสะอาด รดชาติต้องอร่อย Clean Food Good Taste” และก้าวนำครัวไทยสู่ครัวโลกด้วยความภาคภูมิใจ ที่สำคัญคือการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงรายนำรายได้มาสู่ชุมชนในท้องถิ่น ณ ลานเวทีลำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมเชียงรายฯ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.