นครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะ พลอากาศเอกมานะ ประสพศรี ประธานกรรมการ สิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ

13

5

 

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะ พลอากาศเอกมานะ ประสพศรี ประธานกรรมการ สิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ และคณะ ที่มาศึกษาดูงานด้านการจัดการบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครเชียงราย เพื่อนำแนวทางการจัดการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกองทัพอากาศ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.