จัดกิจกรรมโครงการ “พัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช”

10

2

 

วันที่ 7 มี.ค. 60 อบจ.เชียงราย โดยกองป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย พ.จ.อ.ทวีป เชี่ยวสุวรรณ หน.ฝ่ายป้องกันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองป้องกันฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมการ       จัดกิจกรรมโครงการ “พัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่                พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช” ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม อบต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.