โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

21

9

 

วันที่ 9 มี.ค. 60 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาย ถึง เขตเทศบาลนครเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.