อบจ.เชียงราย จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่องแนวทางการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่งในชุมชน

14

2

วันที่ 23 มี.ค. 2560 กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงราย จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ เรื่องแนวทางการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่งในชุมชน ปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ อาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.