อบจ.ชร. เข้าร่วมโครงการพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน

10

2

วันที่ 24 มี.ค. 2560 อบจ.เชียงราย โดยกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.จ.อ.ทวีป เชี่ยวสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองป้องกันฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง  ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจังหวัดเชียงราย ณ ลานกีฬากลาง ศูนย์ปฏิบัติการดอยช้างมูบ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.