อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่น

11

4

วันที่ 29 มี.ค. 60 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ.เชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 3” ณ ห้องธรรมปัญญา ชั้น 2 อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.