นครเชียงรายจัดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

17

1

 

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครเชียงรายจัดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  คณะผู้บริหารเทศบาล  ร่วมขริบผมและถวายผ้าไตร  ให้เด็กที่จะเข้าบรรพชาเป็นสามเณรจำนวน ๑๒๓ รูป  เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาส เรียนรู้ และได้ศึกษาพระธรรมวินัย ประพฤติปฏิบัติธรรม ให้มีพุทธิปัญญา  ณ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.