กองแผนและงบประมาณโดยฝ่ายนโยบายและแผน จัดประชุมหารือกลุ่มย่อย

14

1

11 เม.ย.2560 กองแผนและงบประมาณโดยฝ่ายนโยบายและแผน จัดประชุมหารือกลุ่มย่อย (Focus Group) ในการจัดทำแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม              เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงราย ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.