ตรวจเยี่ยม ติดตามจุดตรวตจ จุดสกัด จุดบริการและด่านชุมชน

18

2

13 เม.ย. 2560  นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัด จังหวัดเชียงราย นายยศกร สุขสอาด                หัวหน้า ปภ.จังหวัดเชียงราย และ อบจ.เชียงราย โดยกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.จ.อ.ทวีป เชี่ยวสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองป้องกันฯ ร่วมกับคณะทำงานตรวจเยี่ยม ติดตามจุดตรวตจ จุดสกัด จุดบริการและด่านชุมชน เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามสร้างขวัญกำลังใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัดจุดบริการและด่านชุมชน ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งให้คำแนะนำร่วมแก้ไขปัญหาในการปฎิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.