อบจ.เชียงราย เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดกระบวนการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย

17

1

16 พ.ค. 2560 พ.จ.อ. ทวีป เชี่ยวสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงราย เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดกระบวนการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.