อบจ.เชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนาจังหวัดเชียงราย”

8

1

17 พ.ค. 2560 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร อบจ.เชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนาจังหวัดเชียงราย” เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสีป้อ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.