เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีอบรมปฐมนิเทศโครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ

17

20170505102219FuMD

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีอบรมปฐมนิเทศโครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ ( มหาวิทยาลัยวัยที่สาม ) เทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันเองและได้แลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สาม เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.