เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศ เจ้าคณะตำบลชั่นเอก ( จต.ชอ. )

17

6

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศ เจ้าคณะตำบลชั่นเอก ( จต.ชอ. ) พระครูสุวิทย์ธรรมโฆสิต เจ้าคณะตำบลเวียงเขต ๒ เจ้าอาวาสวัดเชตวัน ณ วิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดเชตวัน ( พระนอน ) จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.