เทศบาลนครเชียงราย ร่วมปรึกษาหารือโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

19

6

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลนครเชียงราย ร่วมปรึกษาหารือโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมให้กำลังใจคณะครูก่อนทำการเปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.