เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน

3

8

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ “กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานด้านวิชาการ” เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้พื้นฐานด้านวิชาการแบบบูรณาการและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.