เทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมกับวัดมิ่งเมือง จัดกิจกรรมการตักบาตร “เป็งปุ๊ด”

12

9

เทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมกับวัดมิ่งเมือง จัดกิจกรรมการตักบาตร เป็งปุ๊ด” หรือ ตักบาตรเที่ยงคืน” ในคืนวันอังคาร ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๓๙ น. โดยเริ่มจากวัดมิ่งเมืองบนถนนบรรพปราการเพื่อให้พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว ได้มาร่วมตักบาตรทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของล้านนาสืบไป เทศบาลนครเชียงราย โดยท่านวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ขอขอบคุณพี่น้องชาวเชียงรายที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.