อบจ.เชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเพิ่มศักยภาพในการจัดทำแผนชุมชน

17

3

5 มิ.ย.60 นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ผอ.กองแผนและงบประมาณ พร้อมด้วยบุคลากรกองแผนและงบประมาณ  ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาการอำเภอเทิง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเพิ่มศักยภาพในการจัดทำแผนชุมชน เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น 2 อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.