อบจ.เชียงราย ดำเนิน “โครงการ 18 อำเภอ 18 นวัตกรรมสรรค์สร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน”

15

5

8 มิ.ย. 2560 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดำเนิน “โครงการ 18 อำเภอ 18 นวัตกรรมสรรค์สร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน”                โดยมี นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในครั้งนี้ ณ หอประชุมหมู่บ้าน              โพธนาราม อ.แม่จัน จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.