อบจ.ชร.ประชุมประชาคมท้องถิ่นตามสัดส่วนจังหวัดเชียงราย

60

2

23 มิ.ย.60 กองแผนและงบประมาณ จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นตามสัดส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.เชียงราย (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่1) ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 อบจ.ชร

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.