กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดโรดโชว์ชวนนักเที่ยวใต้สัมผัสบรรยากาศเหนือ

9

1

 

ที่ห้องศิรินภา โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถนากร ผวจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Eastern lanna road show & consumers fair 2017 ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว พร้อมด้วยนายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รอง ผวจ.เชียงราย น.ส.ปราณปรียา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย นางนาถนรี ชนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬา จ.แพร่ นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน และนายกิตติ ทิศสกุล ประธานสภาอุตสหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงราย นำคณะผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวทั้งโรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าโอท้อปจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2(แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย) นำสินค้าและบริการมาออกบูทโชว์ผู้ที่มาร่วมงานได้ชมและเจรจาธุรกิจ โดยมีนายบัวยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สงขลา กล่าวต้อนรับและนำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวใน จ.สงขลาเข้ามาร่วมงานเพื่อมีการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน

 

6

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถนากร ผวจ.เชียงรายกล่าวว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีความโดดเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรการท่องเที่ยวและความหลากหลายในวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงความเป็นล้านนา เป็นแหล่งผลิตพืชทางเศรษฐกิจที่สำคัญเช่น ข้าว ชา กาแฟ และผลไม้หลากหลายชนิด ซึ่งสร้างรายได้มูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้กับประชากรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และกลุ่มจังหวัดมีแผนพัฒนามีแผนพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลให้มีศักยภาพที่จะก้าวไปสู่เมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระดับสากลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้นและยังเป็นการเปิดโอกาศให้ผู้ประกอบการผู้บริโภคในพื้นที่เป้าหมายได้พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูล สินค้า และบริการกับผู้ประกอบการจาก จ.ภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อสร้างโอกาสและรายได้แก่ผู้ประกอบการที่มาร่วมงานในวันนี้  นอกจากนี้ทั้ง จ.สงขลา และกลุ่ม จ.ภาคเหนือตอนบน 2 ยังมีความเหมือนในด้านสภาพพื้นที่ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน มีการค้าขายและมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาในพื้นที่เหมือนๆกันซึ่งในอนาคตก็จะมีการส่งนักท่องเที่ยวที่ผ่านพื้นที่เข้ามาเพื่อส่งต่อมายังจังหวัดที่มีการเชื่อมโยงกันต่อไป
น.ส.ปราณปรียา พลเยี่ยม กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการนำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวรวมถึงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องไปแนะนำให้กับกลุ่มเป้าหมายภายในประเทศประกอบไปด้วย จ.สงขลา จ.กระบี่ จ.สุราษฎร์ธานี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพฯ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่ม จ.ภาคเหนือตอนบน 2 และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่จังหวัดทางภาคใต้ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ข้อมูลเพื่อไปท่องเที่ยวในพื้นที่มากยิ่งขึ้น กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวยังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครื่อข่ายผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายให้มีการเชื่อมโยงทั้งสินค้าและบริการ
ด้านนายบัวยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สงขลา กล่าวว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทางกลุ่ม จ.ภาคเหนือตอนบน 2 ได้เลือก จ.สงขลา เพื่อมาจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นถือว่าเป็นโอกาสอันดีในการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่ม จ.ภาคเหนือตอนบน 2 ในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นโอกาศที่ทางผู้ประกอบการที่มาออกงานในครั้งนี้จะได้รับข้อมูลและสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวของ จ.สงขลา ไม่ว่าจะเป็นแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและการล่ะเล่นพื้นเมืองที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมตกทอดให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา นอกจากยังมีชายทะเล น้ำตก ทะเลสาปที่สวยงาม นอกจากนี้ อ.หาดใหญ่ ยังเป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคมและเป็นชุมทางของภาคใต้ที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทางเศรษฐกิจ และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยและสร้างรายให้กับประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งผู้ประกอบการที่มาร่วมงานในครั้งนี้จะสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวในพื้นที่ของกลุ่ม จ.ภาคเหนือตอนบน 2 เป็นข้อมูลในการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.สงขลาต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.