ผุดทุนเพชรล้านนาหวังช่วยเด็กดี-เรียนเก่งทั่วเหนือ

68

งานท 6_๑๗๐๗๒๐_0006

 

วันที่ 20 ก.ค.60 ที่ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย พระเดชพระคุณเจ้าพระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) เจ้าอาวาสและพระเกจิชื่อดังจากวัดแสงแก้วโพธิญาน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการเพชรล้านนาประจำปีการศึกษา 2560 โดยโครงการจัดให้มีการคัดเลือกนักเรียนที่มีพฤติกรรมดีและสอบแข่งขันในสาระวิชาต่างๆ เพื่อชิงโล่ประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ และรางวัลทุนการศึกษารวมมูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท
งานท 6_๑๗๐๗๒๐_0011
ครูบาอริยชาติ กล่าวว่าเมื่อประมาณ 2 ปีก่อนได้มีโอกาสเข้าไปนมัสการพระพรหมมังคลาจารย์ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ ก็ได้รับทราบว่ามีการดำเนินโครงการเพชรยอดมงกุฏซึ่งให้ทุนการศึกษากับเยาวชนเช่นกัน และได้รับคำแนะนำว่าเนื่องจากอาตมาอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือจึงควรจัดโครงการเพชรล้านนาเพื่อช่วยเหลือเยาวชนทางภาคเหนือ เมื่อเดินทางกลับถึง จ.เชียงราย แล้วก็ไม่รู้จะดำเนินการอย่างไรเพราะไม่มีประสบการณ์เรื่องการจัดการศึกษามาก่อนกระทั่งได้พบกับนายกเทศมนตรีนครเชียงรายที่ได้เข้าไปหาที่วัดจึงได้ปรึกษาหารือจนได้ข้อสรุปในการดำเนินโครงการดังกล่าว
ครูบาอริยชาติ กล่าวอีกว่าในปีนี้ถือเป็นการดำเนินโครงการครั้งแรกซึ่งคงจะได้เรียนรู้ร่วมกันต่อไปว่าจะมีสิ่งใดต้องพัฒนา ปรับปรุง ปัญหา อุปสรรค ฯลฯ จากนั้นหากว่าประสบความสำเร็จด้วยดีก็จะขยายไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง 1-2 จังหวัด และพัฒนาครอบคลุมทุกจังหวัดในภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง เมื่อถึงระดับหนึ่งก็จะมีการจัดตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อให้เดินหน้าโครงการได้เองอย่างยั่งยืนต่อไป ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ว่าให้นักเรียนที่เป็นคนดีคนเก่งและมีความรู้ความสามารถได้มีขวัญกำลังใจ เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ กันเพราะแต่ละคนมีความสามารถต่างกันต่อไป
ด้านนายวันชัย กล่าวว่าจากนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังทุกโรงเรียนใน จ.เชียงราย ให้รับทราบว่าสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรับทุนการศึกษาดังกล่าวได้โดยปีนี้เปิดรับสมัครโดยใชย้โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เป็นศูนย์กลางการสอบถามข้อมูลและรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.-1 ก.ย.นี้ จากนั้นเปิดให้ส่งรายชื่อผู้สมัครที่อยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ตั้งแต่วันที่ 4-6 ก.ย.และประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกวันที่ 12 ก.ย.ก่อนสอบข้อเขียนเพื่อรับทุนในวันที่ 12 ก.ย.และประกาศผลรอบที่ 2 ในวันที่ 25 ก.ย.จากนั้นจัดสอบทุนเพชรล้านนารอบที่ 3 วันที่ 30 ก.ย.เพื่อประกาศผลในวันที่ 6 ต.ค.ต่อไป
ผู้ที่สอบต้องเป็นนักเรียนในระดับดังกล่าวที่มีสัญชาติไทยและมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป มีความประพฤติดีและสถานศึกษารับรอง การแข่งขันสอบก็จะแบ่งเป็น 3 ระดับคือระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับทุนการศึกษาระดับเหรียญทอง 15,000 บาท 1 รางวัล เหรียญเงิน 10,000 บาท 1 รางวัล ระดับเหรียญทองแดง 7,000 บาท 1รางวัล และระดับชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับเหรียญทองได้รับ 20,000 บาท 1 รางวัล ระดับเหรียญเงิน 15,000 บาท 1 รางวัล ระดับเหรียญทองแดง 10,000 บาท 5 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับเหรียญทอง 30,000 บาท 1 รางวัล ระดับเหรียญเงิน 20,000 บาท 1 รางวัล ระดับเหรียญทองแดง 10,000 บาท 1 รางวัล และระดับชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท
“แต่ละโรงเรียนทั่ว จ.เชียงราย สามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้สาระวิชาละ 5 คน โดยกำหนดให้ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าแข่งขันในสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ภาษาไทย ส่วนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เปิดแข่งขันในสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ภาษาไทย ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.