นครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปี ๒๕๖๐

12

3

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา  อนุรักษณ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้ตัวแทนชุมชนได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบและตระหนักเห็นความสำคัญของปัญหาขยะ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.