เทศบาลนครเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ เทศบาลนครคังนึง ประเทศเกาหลี

17

4

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Lim Yongsoo Chef of Culture and Tourism เทศบาลนครคังนึง ประเทศเกาหลี พร้อมคณะที่เดินทางมาศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาด้านการศึกษาและเศรษฐกิจของเทศบาลนครเชียงราย ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบนมราชชนนี จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.