นครเชียงราย เข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยพุทธศาสนาและมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย

7

7-2

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้  มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยพุทธศาสนาและมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.