เชียงรายแสดงศักยภาพและพลังรวมพลคนกู้ภัยจังหวัดเชียงรายเผชิญสาธารณภัยในทุกรูปแบบ 

เชียงรายแสดงศักยภาพและพลังรวมพลคนกู้ภัยจังหวัดเชียงรายเผชิญสาธารณภัยในทุกรูปแบบ วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563…

วางแผนแนวทางการสร้างแหล่งการเรียนรู้ดอยสะเก็นคีรีชัยยามะปอดกลางเมืองเชียงราย 

วางแผนแนวทางการสร้างแหล่งการเรียนรู้ดอยสะเก็นคีรีชัยยามะปอดกลางเมืองเชียงราย วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563…

ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี…

นายกเทศมนตรีนครเชียงรายประสานโครงการชลประทานเชียงรายเฝ้าติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิด

นายกเทศมนตรีนครเชียงรายประสานโครงการชลประทานเชียงรายเฝ้าติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิด วันที่ 5 ส.ค.63…

รับฟังวิจัยเรื่อง”พฤติกรรมและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย”

รับฟังวิจัยเรื่อง”พฤติกรรมและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย” วันที่ 4 ส.ค.63 นายวันชัย…

เตรียมความพร้อมโครงการนำสายเคเบิลไฟฟ้าลงดินเทศบาลนครเชียงราย

เตรียมความพร้อมโครงการนำสายเคเบิลไฟฟ้าลงดินเทศบาลนครเชียงราย วันที่ 3 ส.ค.63 หลังจากวันที่ 2 กรกฎาคม 2563…