กอ.รมน.เชียงราย ปล่อยตัวผู้พ้นโทษจากเมียนมา หลังกักตัวครบ 14 วัน

เมื่อ 14 พ.ค. 63,0900 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ อำนวยการ…