โรงเรียนเทศบาล เตรียมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา31กรกฎาคมถวายเป็นพุทธบูชา

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2566 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้นายกฤษฎา…

เทศบาลนครเชียงราย ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วม มฟล.

วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย…

เชียงรายต้อนรับผู้ว่าการเขตชนชาติไตสิบสองปันนาโอกาสครบรอบ 22 ปี บ้านพี่เมืองน้อง

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

ตำรวจทางหลวงจับรถสวมทะเบียน หลังเจ้าของรถได้รับใบสั่ง แจ้งตำรวจติดตาม

วันที่ 29 มิ.ย.66 ตำรวจทางหลวงพะเยา ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.ดร.เจต จึงประเสริฐศรี สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงพะเยา…

ชาวบ้านโขงเหนือฝึกอบรมการเพาะพันธุ์ปลาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจชุมชน 

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 ที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…